Dotacje miejskie zasilą budżety organizacji pozarządowych

Urząd miasta rozdzielił pieniądze na wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia, przez organizacje pozarządowe.

Miasto dołoży się między innymi do XXII Święta Roweru, Biegu Pokój i Dobro organizowanego przez Alwernię, XV Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego i XX Ogólnopolskich Biegów Lewarta.

Rozdzielono ponad 400 tys. złotych. Na wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej  UM wsparł organizacje 353 157 złotych. Kwotę tę rozdzielono pomiędzy 16 organizacji. Najwyższą dotację dostał największy i najprężniej działający należący do miasta MKS Lewart w sumie 158 tysięcy złotych. W tym 11 tysięcy na XXII święto roweru oraz 105 tysięcy na piłkę nożną i tylko 142 tysiące dla trzech najprężniejszych sekcji: taekwon-do, tenisa stołowego i kolarstwa. Dzięki miejskiemu wsparciu organizację zorganizują zawody wędkarskie, turnieje szachowe, warcabowe, paraolimpiadę i zawody dla niepełnosprawnych.

Do wypoczynku dzieci i młodzieży miasto dołoży 20 tysięcy złotych KS Orlik Lubartów i Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży pożarnej na wyjazd na Międzynarodowy festiwal Bałkan Folk Festival w Bułgarii.

Ze wsparcia  z puli na turystykę i krajoznawstwo (dotacja w wysokości 8175 złotych) skorzystają: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Nadzieja”, „Libra”  i MKTR „Relaks”.

25 tysięcy otrzyma Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny na ochronę zdrowia mieszkańców gminy lubartów i opiekę paliatywną.

 


https://interduo.pl/


Comments are closed.