Zrealizuj swój projekt z muzeum

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zaprasza do współpracy w ramach realizacji różnego rodzaju projektów naukowych, badawczych, kulturalnych i społecznych.

Apel skierowany jest do uczelni, szkół, instytucji kultury i animatorów, którzy chcieliby realizować w Muzeum Zamoyskich swoje działania. Muzeum oferuje miejsce z wyjątkową historią, wiedzę i pomoc pracowników. Placówka oczekuje ciekawych projektów, dzięki którym uda się w pełni wykorzystać jej potencjał. Preferowane będą działania non-profit, ale jak zapewnia Monika Januszek – wszystkie propozycje zostaną potraktowane z należną uwagą.
Projekty można przesyłać na adres: kancelaria@muzeumzamoyskich.pl


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.