Relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko opuściły Lubartów

relikwie popiełuszko

Po tygodniowym pobycie w Lubartowie i wystawieniu w bazylice św. Anny relikwie bł. Ks. Jerzego opuściły Lubartów i zostały przewiezione do Parczewa.

To już kolejna wizyta relikwie w Lubartowie tym razem trafiły one do bazyliki św. Anny za sprawą Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność.

Od minionej niedzieli ma specjalnie ustawionej podstawie relikwie wmontowane w krzyż wystawione były na widok wiernych i adorowane zarówno podczas mszy świętych jaki osobistych modlitw.

Kult relikwii jest zakorzeniony w Kościele od wieków, jak mówią niektórzy duchowni, choćby ks. Rafał Markowski, rzecznik archidiecezji warszawskiej – Praktyka relikwii daje poczucie bezpośredniego kontaktu ze świętymi. Sam, gdy biorę do ręki obrazek św. Faustyny z kawałeczkiem jej habitu, mam poczucie tej bliskości

Od tragicznej śmierci ks. Popiełuszki minie w tym roku 31 lat. W 1984 r. esbecy porwali go, brutalnie zamordowali, a ciało wrzucili do Wisły. Ks. Jerzy miał wtedy 37 lat.

Relikwie Błogosławionego, pobrane podczas sekcji zwłok i ukryte przed bezpieką, po prawie ćwierć wieku wydobyto ze ściany kaplicy Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Białymstoku. Podczas uroczystego nabożeństwa zostały one umieszczone dla kultu wiernych w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Szczątki pobrano w białostockim prosektorium, podczas sekcji zwłok przeprowadzonej po wyłowieniu zwłok księdza Jerzego z Wisły w październiku 1984. Z ciała kapłana pobrano wówczas dwie fiolki z krwią, fragment wątroby, śledziony i nerek. Przez dwa lata przechowywano je w Zakładzie Medycyny Sądowej AM. Tam jednak groziło im zniszczenie więc oddany sprawie dr Jan Szrzedziński postanowił, przekazać je władzom kościelnym. Nawiązał kontakt z ówczesnym arcybiskupem białostockim Edwardem Kisielem, który do realizacji tej misji wyznaczył nieżyjącego już ks. Jerzego Gisiewicza. Z jego polecenia relikwie umieszczono w dębowej skrzynce, która po zamknięciu została opatrzona pieczęcią. Szczątki w roku 1986 ukryto w ścianie kaplicy Sanktuarium bł. Bolesławy Lament w Białymstoku..

W dniach 6 i 7 kwietnia 2010 w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, odbyła się ekshumacja i kanoniczne rozeznanie relikwii ks. Jerzego. Jest to wymóg prawa kanonicznego, który powinien nastąpić w czasie trwania procesu beatyfikacyjnego. Podczas rekognicji pobrano małe cząstki kości na relikwie do relikwiarzy dla kultu. Dokonano też gruntownej renowacji dotychczasowego grobu. Po zakończeniu kanonicznych czynności rekognicji doczesne szczątki złożono do nowej trumny i umieszczono w tym samym miejscu, gdzie spoczywał od dnia pogrzebu 3 listopada 1984 (źródło: wikipedia).

 

 


http://lubartowski.pl/ogloszenia


Comments are closed.