Chcą zmieniać swoją gminę

Gm. Kamionka (fot. LGD)

W pięciu gminach zakończyła się druga tura spotkań w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.


Od 16 do 20 lutego w gminach Lubartów, Serniki, Firlej, Kamionka i Kock odbyły się kolejne spotkania z mieszkańcami związane z dalszymi pracami nad Lokalną Strategią obszaru Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”. Spotkania miały formę warsztatów, na których uczestnicy pracowali w grupach nad identyfikacją mocnych i słabych stron swoich obszarów. Analizowali także szanse i zagrożenia dla obszaru gmin w których mieszkają. Warsztaty były też szansą na wymianę poglądów co do kierunków w jakich powinien się rozwijać obszar Lokalnej Grupy Działania, tak aby mieszkańcy mogli czerpać realne korzyści z wydatkowania na nim funduszy unijnych.

 


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.