Fałszywe pisma z elektrowni

Faktura za energię elektryczną

PGE ostrzega przed fałszywymi listami dotyczącymi zmian w systemie rozliczeniowym i rachunkach bankowych.

Do PGE Dystrybucja S.A. dotarły informacje o pismach, które dostają odbiorcy energii elektrycznej. Pisma dotyczą zmian systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego, na który należy uiszczać należności za dostawy energii. Spółka informuje, że nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, oraz że nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

W przypadku otrzymania podobnej korespondencji prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kierującego informację, dane zamieszczone w piśmie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w fakturze i wcześniejszą korespondencją dotyczącą dostaw energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny niż Państwa dostawca, prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji oraz ze Spółką, telefonicznie ( tel. 81 710 57 02; 81 710 57 39) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ( sekretariat@pgedystrybucja.pl ).


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.