Teatr Trupa z nagrodami

Teatr TRUPA (fot. PMDK Lubartów)

Teatr Trupa z PMDK w Lubartowie zachwycił jury Spotkań teatralnych w Lublinie.

II Liceum Ogólnokształcące imienia Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie po raz 12-ty zorganizowało wojewódzki festiwal teatralny – Spotkania Teatralne „Zwierciadła”. Impreza od lat cieszy się dużym powodzeniem – jest znakomitą formą integracji szkolnego środowiska teatralnego, jak i wspaniałą okazją do prezentacji osiągnięć teatralnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. To miejsce inspiracji i konfrontacji artystycznych. W br. na scenie „Zwierciadeł” wystąpiło siedemnaście młodzieżowych zespołów teatralnych z terenu całej Lubelszczyzny, a ich sceniczne zmagania oceniały dwa składy Jury – profesjonalny i młodzieżowy.
Niekwestionowaną gwiazdą tegorocznej edycji Spotkań Teatralnych „ZWIERCIADŁA” był Teatr Trupa Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, który za spektakl „Zimowy Pogrzeb” otrzymał I Nagrodę, wraz z nominacją do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych Zwierciadła, które odbędą się w dniach 16-18 kwietnia 2015r. w Lublinie.
Nauczycielem grupy, a zarazem reżyserem nagrodzonego spektaklu jest Pani Jolanta Tomasiewicz. Jury doceniło aktorski potencjał przyznając aż dwie nagrody aktorskie: pierwszą – stypendium w Akademii Teatralno Wokalnej Jerzego Turowicza otrzymał Bartłomiej Brodawka, a drugą – Jan Filip.

Teatr TRUPA działa w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie od 1994r. Teatr tworzył spektakle i etiudy w oparciu o dramaty i prozę T. Różewicza, W. Gombrowicza, S. Mrożka, K.I. Gałczyńskiego, T. Boya- Żeleńskiego. W ostatnich latach zespół często realizował spektakle w różnych konwencjach teatralnych często bazujących na wyobraźni wyrażanej poprzez ekspresję ruchową i muzykę. W spektaklu „Zimowy pogrzeb” Hanocha Levina, grupa powróciła do pracy ze słowem, potwierdzając, że niezależnie od konwencji teatralnych, dobry warsztat aktorski oraz konsekwentna i precyzyjna reżyseria buduje teatr, który przemawia do widza, celnie przekazuje przesłanie spektaklu.

 


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.