Sprawdzian szóstoklasisty

egzamin

Po raz pierwszy na zakończenie nauki w szkole podstawowej szóstoklasiści napiszą egzamin z języka angielskiego.

Do egzaminu przystąpią wszyscy szóstoklaści. Jest on obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki sprawdzianu najważniejsze są dla tych uczniów, którzy naukę chcą kontynuować w najpopularniejszych gimnazjach.

W środę, 1 kwietna o godzinie 9:00 rozpocznie się pierwsza część egzaminu. Uczniowie będą mieli 80 minut na rozwiązanie zadań z języka polskiego i matematyki. Uczniom, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzenia sprawdzianu czas może zostać wydłużony o 40 minut. Zadania z języka polskiego i matematyki będą w formie zamkniętej i otwartej. Mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. O godzinie 11:45 uczniowie po raz pierwszy przystąpią do egzaminu z języka obcego. Ten będzie miał formę pytań zamkniętych i potrwa 45 minut. W przypadku uczniów, którzy mają prawo do wydłużonego czasu, doliczone zostanie 25 minut.
Wyniki uczniowie poznają 29 maja. Po raz pierwszy podane będą w procentach, a nie jak w latach ubiegłych w punktach. Zaświadczenie o wynikach zostanie dołączone do świadectw.
Comments are closed.