Razem dla przedsiębiorczości

List intencyjny (fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)

Wójtowie czterech gmin naszego powiatu podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w działaniach wspierających napływ i powstawanie nowych inwestycji w regionie.

Na początku kwietnia w Muzeum na Zamku w Lublinie odbyła się konferencja „Razem dla przedsiębiorczości” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski. Wzięło w niej udział ponad 200 samorządów z województwa lubelskiego. Punktem kulminacyjnym było podpisanie listu intencyjnego o współpracy w poszukiwaniu i pozyskiwaniu nowych inwestorów. Swoje podpisy złożyli między innymi: starosta powiatu lubartowskiego Fryderyk Puła, wójt gminy Kamionka Karol Ługowski,  wójt gminy Ostrówek Tomasz Piecak,  burmistrz Kocka Tomasz Futera i  wójt gminy Jeziorzany Jarosław Radomski.

Konferencja była kolejnym etapem wdrażania systemu współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim a jednostkami samorządu terytorialnego. Grupa ekspertów „Zespół Biznes Lubelskie” działająca przy Urzędzie Marszałkowskim ma zapewnić sprawną, szybką i bezpłatną obsługę polskich i zagranicznych firm, zainteresowanych inwestycjami na terenie województwa oraz obsługę polskich przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem zagranicą. W zależności od zapotrzebowania inwestora eksperci będą organizować spotkania, wyjazdy i pomagać w wyszukiwaniu odpowiednich terenów inwestycyjnych.

– Chcemy nauczyć samorządy współpracy i nie konkurowania ze sobą. Ma to polegać na tym, że jeżeli inwestor interesuje się gminą, która nie do końca spełnia jego oczekiwania i rezygnuje, to priorytetem dla nas staje się zatrzymanie tego inwestora w regionie – tłumaczy Dariusz Donica, dyr. departamentu promocji i turystyki UMWL.

„Zespół Biznes Lubelskie” wspierają osoby na poziomie powiatu i gminy. Samorządy reprezentuje wybrany pracownik starostwa powiatowego lub też bardzo aktywnej gminy lub miasta. W każdym z powiatów pracuje osoba odpowiedzialna za stały kontakt z UMWL oraz kontakt z gminami na swoim terenie.
Comments are closed.