W urzędzie już nie zapłacisz podatku

Opłaty tylko w banku lub u sołtysów. Kasa w UM w Ostrowie Lubelskim została zamknięta.

Od 4 maja nie można dokonywać opłat podatków i lokalnych w kasie w siedzibie urzędu. Wpłat na rachunki bankowe Gminy należy dokonywać za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Lubartowie O/Ostrów Lubelski w godzinach pracy placówki.
Wpłaty podatków i opłat lokalnych dokonywane w kasie banku obsługującego Gminę Ostrów Lubelski są zwolnione z dodatkowych opłat pobieranych przez bank.
Podatki można również wpłacać u sołtysów w terminach płatności rat podatków.


http://oclubartow.pl


Comments are closed.