Konkurs na palmę i pisankę. Zgłoszenia do 8 kwietnia

Konkurs na pisankę i palmę 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie organizują Wojewódzki Konkurs na palmę i pisankę wielkanocną. Czas zgłoszeń mija 8 kwietnia.

Konkurs ma na celu upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych,  popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej.

Urząd Marszałkowski chce też ocalić od zapomnienia typowych dla Regionu form twórczości ludowej i powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym i zadbać o poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyrobu palm i pisanek.

Co więcej konkurs ma prowadzić do aktywizacji mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych.

KATEGORIE KONKURSOWE:

Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną,

Pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną,

Palma tradycyjna (indywidualna i zbiorowa).

UCZESTNICY KONKURSU: Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy Urząd Gminy lub gminne instytucje kultury. Do udziału w konkursie szczególnie zapraszamy twórców ludowych, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.

ETAPY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA: W konkursie każda gmina z terenu województwa lubelskiego może wytypować dwie pisanki wielkanocne (jedną wykonaną techniką tradycyjną, drugą wykonaną techniką współczesną) oraz jedną palmę wielkanocną wykonaną techniką dowolną (tradycyjną,współczesną, indywidualną, grupową).

Urzędy Gminy w w porozumieniu z instytucjami kultury dokonają wyboru prac konkursowych i przekażą je poprzez Starostwa Powiatowe do Organizatora.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, która przyzna nagrody i wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 kwietnia 2019 roku podczas wspólnej imprezy tradycyjno-obrzędowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Do udziału w imprezie zaproszeni są wszyscy zakwalifikowani uczestnicy konkursu wraz z dwiema osobami towarzyszącymi. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Więcej informacji i pełny regulamin na stronie Wojewódzkiego Domu Kultury.


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.