Zrzuć się na kulturę!

Słoma z makietą Rodzinnego Domu Kultury (fot. PL)

Niecałe dwa tygodnie pozostały do zakończenia zbiórki pieniędzy na Rodzinny Dom Kultury Pokoju w Dąbrówce. Na liczniku ponad 43 tysiące z potrzebnych 70 tysięcy zł.

Rodzinny Dom Kultury Pokoju to pomysł Jerzego Słomińskiego, znanego szerzej jako „Słoma”, oraz jego rodziny i przyjaciół. Jak mówią, ma to być „miejsce, w którym z naszymi sąsiadami i wszystkimi chętnymi, będziemy mogli rozwijać umiejętności współdziałania, uczyć się i wprowadzać w życie przyjazne technologie, tworzyć więzy oparte na wzajemnym szacunku i komunikację i poprzez muzykę, ciszę, rytm, tańce, dzielenie się pozytywnymi informacjami i umiejętnościami”.

Niezależny dom kultury ma mieć siedzibę w dawnym domu Słomińskich w Dąbrówce. Budynek wymaga jednak wzmocnienia i konserwacji, aby w dalszej kolejności mógł zostać rozbudowany o dodatkowe piętro. Fachowcy wycenili koszt tych prac na 70 tys. zł. Właśnie taką kwotę znany muzyk chce pozyskać ze zbiórki

prowadzonej w Internecie. Za pośrednictwem serwisu Polakpotrafi.pl ciągu 28 dni ponad 250 osób przekazało na konto projektu ponad 43 tys. zł. Jak podkreślają pomysłodawcy Rodzinnego Domu Kultury Pokoju – składka jest „bezpieczna”, bo w przypadku jej fiaska, wpłacone datki wracają na konta darczyńców.

Do wsparcia inicjatywy oprócz Słomy zachęcają także artyści, którzy już zadeklarowali chęć występów na scenie w Dąbrówce – wśród nich m.in. Junior Stress, Sara Brylewska a nawet Stanisław Soyka i Magda Umer.


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.