Kto dyrektorem II LO?

drugie-lo-lubartow

Już niebawem okaże się, kto ostatecznie będzie kierował II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie. Burmistrz ogłosił właśnie konkurs na to stanowisko.

To już druga próba znalezienia dyrektora liceum – pierwszy konkurs odbył się w zeszłym roku. Jego wyniki były zaskoczeniem szczególnie dla rodziców i uczniów. Dotychczasowy, wieloletni dyrektor Radosław Borzęcki przegrał w nim z nauczycielem wychowania fizycznego Leszkiem Sienkiewiczem. Przegrana była zaskoczeniem również dla Borzęckiego.

Uczniowie i rodzice protestują

Po ogłoszeniu wyników, uczniowie i rodzicie kilkukrotnie protestowali przed szkołą i wskazywali na nieprawidłowości w przeprowadzeniu konkursu. Zastrzeżenia do wyniku konkursu miał również trzeci z kandydatów, Jarosław Małyska. Po złożeniu dokumentów nie został poinformowany o terminie stawienia się przed komisją konkursową. Burmistrz tłumaczył, że jeden z kandydatów nie miał odpowiednich kwalifikacji. Chodzi o fakt, że Jarosław Małyska jest nauczycielem przedmiotów zawodowych, a tych w Liceum Ogólnokształcącym nie ma. Prawo oświatowe jasno jednak precyzuje, że także taki kandydat może kierować placówką oświatową jako dyrektor menadżer.

Radni skarżą roztrzygnięcie konkursu do wojewody

Sprzeciw wobec roztrzygnięcia konkursu zgłosiła też część miejskich radnych. Zaskarżyli oni sposób przeprowadzenia konkursu do wojewody, który przyznał im rację, unieważniając jednocześnie konkurs. Tym razem poszło o obecność w składzie komisji konkursowej burmistrza Lubartowa, Janusza Bodziackiego. Według obowiązujących przepisów burmistrz jako organ prowadzący szkołę nie może uczestniczyć w pracach komisji.
Nowy konkurs, nowe zasady

W nowym ogłoszeniu o konkursie na stanowisko dyrektora znalazły się dodatkowe zapisy. Komisja dopuszcza tym razem tylko tych nauczycieli, którzy mają kwalifikacje do uczenia w danej szkole. Tym samym, już na starcie został wyeliminowany jeden z kandydatów z poprzedniego konkursu.

Lubartowska oświata straciła dobrego pedagoga

Wiemy już, że dyrektorem II LO nie będzie Radosław Borzęcki, który przez wiele lat sprawnie prowadził placówkę. Za jego kadencji szkoła wysoko plasowała się np. w rankingu miesięcznika „Perspektywy”, a sam dyrektor był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę. Borzęcki nie wystartuje w konkursie, bo wygrał konkurs na dyrektora w XXI LO w Lublinie. Nie wykluczone, że do konkursu przystąpi Halina Zdunek, której burmistrz powierzył pełnienie obowiązków dyrektora szkoły do czasu wyboru nowego kierownika placówki.
Comments are closed.