Egzamin gimnazjalny 2015

"Stresik jest" - gimnazjalistki oczekują na egzamin (fot. PL)

W ciągu trzech dni uczniowie gimnazjum napiszą sprawdziany podsumowujące ostatnie trzy lata nauki.

Pierwszy egzamin rozpoczął się dziś,  o godzinie 9:00 i sprawdzał wiedzę humanistyczną. Jutro uczniowie będą zdawać egzamin z części matematyczno-przyrodniczej, a w czwartek z języka obcego. Każdy egzamin złożony jest z dwóch bloków. Pierwszy rozpoczyna się o godzinie 9:00 i uczniowie na jego rozwiązanie mają 60 minut. A drugi trwający 90 minut rozpocznie się o godzinie 11:00 i potrwa półtorej godziny. Pomiędzy blokami uczniowie mają przerwę. Uczniowie potrzebujący na rozwiązanie zadań więcej czasu (posiadający orzeczenie o dysleksji) do czasu pierwszego bloku będą mieli doliczone 20 minut, a do drugiego 45.

Egzamin gimnazjalny rozpoczął test z wiedzy humanistycznej. Pierwszy blok to zadania sprawdzające wiedzę z historii i wiedzy o społeczeństwie, drugi – zadania z języka polskiego.

W środę uczniowie przystąpią do egzaminu matematyczno-przyrodniczego. W pierwszym bloku znajdą się zadania z nauk przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim – zadania z matematyki.

Czwartkowy egzamin z języka obcego zostanie przeprowadzony na dwóch poziomach. O godzinie 9:00 rozpocznie się test na poziomie podstawowym. A o 11:00 gimnazjaliści przystąpią do testu na poziomie rozszerzonym. I tym razem uczniowie będą mieli 60 minut na rozwiązanie zadań, a dyslektycy 90. Egzamin gimnazjalny z języka obcego na poziomie rozszerzonym będą zdawać tylko ci uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuują naukę danego, wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 19 czerwca. Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać, ale nie ma także szansy na poprawkę. Jego wynik jest ostateczny. Od wyniku egzaminu zależy przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są bowiem pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum).
Comments are closed.