Jak Wojtek zostanie strażakiem

Strażacy (fot. PL)

W nowym roku szkolnym 2015-2016 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Michowie zostanie utworzona klasa liceum ogólnokształcącego o profilu strażackim.    

–  Michów ma bardzo bogate i prężne tradycje strażackie. Działa OSP, która współpracuje ze szkołą w organizowaniu wielu przedsięwzięć edukacyjnych – przekonuje Bożena Morawska, dyrektor ZSO. Stąd pomysł na klasę LO o profilu strażackim. Jej ukończenie zwiększy szanse na zaistnienie na rynku pracy. Klasa normalnie przygotuje do matury, a dodatkowo –  o zawodu strażaka czy innej pracy w  pożarnictwie.

Uczeń, który chce się uczyć w tej klasie musi zdać egzamin gimnazjalny i mieć w miarę dobrą kondycję fizyczną oraz chęć jej poprawiania w trakcie ćwiczeń i praktyk.  – Nie będziemy windować progu punktowego podczas rekrutacji, bo mamy zamiar indywidualnie pracować z uczniami w nielicznej klasie w bardzo dobrych warunkach – dodaje dyrektor Morawska.

Uczniowie klasy „strażackiej” będą uczyć się zgodnie z planem nauki w liceum ogólnokształcącym. Jednak plan lekcji będzie rozszerzony o dodatkowe szkolenie strażackie. W jego zakres wejdą: pożarnictwo, pierwsza pomoc, obronność i doskonalenie sprawności fizycznej. Klasa będzie dodatkowo klasą mundurową – uczniowie będą mieli mundur galowy i mundur do ćwiczeń w ramach praktyk. Ci,  który zdecydują się na naukę w Michowie będą mieli możliwość uczenia się wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Będą to: matematyka, geografia, biologia, fizyka, chemia.

– Podczas nauki w klasie strażackiej będą praktyki w OSP i PSP ewentualnie WSP. Ich terminy będą ustalane zgodnie z ramowym planem nauczania w tej klasie, a także potrzebami i możliwościami uczniów. W grę wchodzą również obozy strażackie – połączenie rekreacji i szkolenia – dodaje Bożena Morawska.

Dokumenty można składać już od 18 maja do 5 czerwca 2015 roku w sekretariacie ZSO w Michowie przy ul. Szkolnej II 2B. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zsomichow.pl i na profilu szkoły w serwisie Facebook


http://lubartowski.pl/ogloszenia


Comments are closed.