Alicja Gozdal i Katarzyna Dudek z technikum ekonomicznego z nagrodami w historycznym konkursie

Fot. RCEZ/Alicja Gozdal i Katarzyna Dudekgoz_dud

Katarzyna Dudek i Alicja Gozdal z REgionalnego Centrum Edukacji Zawodowej klasy 1 TEk zdobyły III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Nauczyciele tajnego nauczania w walce o niepodległość Polski”.

Na początku czerwca w XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie odbyła się Gala podsumowująca wyniki historycznego konkursu o zasięgu wojewódzkim. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz organizacji kombatanckich. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie, bohater walk z UPA płk Henryk Czerkas i płk Marian Wojtas ps. „Karp” żołnierz Batalionów Chłopskich.

Konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublina, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Konkurs zorganizowany został dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Laureatki konkursu Katarzyna Dudek i Alicja Gozdal przygotowały zespołowo prezentację multimedialną pt: „Tajne nauczanie w Lubartowie – patriotyzm to kultura języka”, w której odniosły się do regionalnych ośrodków tajnego nauczania i sylwetek wybitnych regionalistów – nauczycieli języka polskiego pracujących w czasie okupacji na tzw. tajnych kompletach w Lubartowie i okolicach.

 


http://krzysztofhetman.pl/


Comments are closed.