Trasa regat jest już przygotowana

Regaty kajakowe 2014 w Sernikach. (fot. UG Serniki)

Regaty kajakowe na wzór regat Oksford-Cambridge chce zorganizować Wójt Gminy Serniki.

W zawodach wezmą udział rzędnicy i mieszkańcy Sernik oraz okolicznych gmin – mówi wójt Stanisław Marzęda.

Rywalizacja osad, reprezentujących poszczególne miejscowości będzie się odbywać na 3-kilometrowej trasie Wólka Rokicka – Serniki. Zawody rozegrane zostaną w ramach osad męskich, kobiecych i mieszanych. Drużyny startować będą co 10 minut. Zawodnicy startujący w ramach danej kategorii będą mieli za zadanie dobiegnięcie do ponumerowanych kolejno kajaków ustawionych przy brzegu, zwodowanie kajaków i podjęcie rywalizacji na wodzie a następnie zgłoszenie się w komplecie na mecie.
Zawody przeprowadzone będą w jednej konkurencji ogólnej – osobno dla osad kobiecych, osobno dla męskich i osobno dla osad mieszanych.
Regaty zaplanowano na 1 czerwca. Start o 15:00, przy stanicy w Sernikach.
Wcześniej, bo od 14:00 na trasie regat podziwiać będzie można zmagania studentów z UMCS i Uniwersytetu Przyrodniczego.
Zgłoszeń można dokonywać u sołtysów bądź elektronicznie na adres e-mail: ug@serniki.eurzad.eu na kartach zgłoszeniowych. Liczba miejsc w regatach jest ograniczona, dlatego uczestnictwie decydować będzie kolejność dokonywania zgłoszeń.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.